TYPE DESIGN INFORMATION PAGE last updated on Fri Dec 8 19:16:18 EST 2023

SEARCH THIS SITE:

IMAGE SEARCH:

FONT RECOGNITION VIA FONT MOOSE

LUC DEVROYE


ABOUTKinkido [Yoshizaku Imada]

Commercial Japanese foundry that sells the typefaces of Yoshizaku Imada.

The typeface library: Seicho Mincho-tai Kinryo, Seicho Mincho-tai Kinryo B, Shincho Kankokutai Keisetsu, Shisen Souchou-tai Ryusou, Sakigake, Fumite, Shiori, Saotome, Madoka, Hokuto, Uguisu, Ishibumi, Kurofune, Yabusame, Takasago, Bateren, Genroku, Edo, Hayato, Kizahashi, Sakuragi, Kotonoha, Sayoi, Motoi, Ikehara, Manabu, Kuramochi, Hisanaga, Yukawa, Minami, Taira, Akebono, Sagano, Naniwa, Aoi, Kamome, Hanabusa, Taoyame, Kuretake, Masurao, Waji Oh Hanabusa, Waji Oh Kuretake, Waji Oh Kotonoha, Waji Taoyame, Waji Masurao, Imarisu, Pokkuru, Hatsuhiyamato, Wakabayamato, Minoriyamato, Hanarenge, Hanakocho, Hanabotan, Nanohana, Shogakukan Antique, Kana Minyu Mincho, Kana MInyu Gothic, Tsuya, Go Curl, Heisei Maru Gothic-tai, Mincho, Koran Hoso Socho, Bokassy, Imaryu, Imaso.

They have a special section on kanji fonts for children and schools.

Typecache link. En Fontke link.

EXTERNAL LINKS
Kinkido
MyFonts search
Monotype search
Fontspring search
Google search

INTERNAL LINKS
Type design in Japan ⦿ Type designers ⦿ Type designers ⦿ School fonts ⦿
file name: Kinkidio K O Aoi Kinryo M


file name: Yoshizaku Imada Pokkuru Kumi


file name: Yoshizaku Imada Taoyame T K


file name: Yoshizaku Imada YabusameLuc Devroye ⦿ School of Computer Science ⦿ McGill University Montreal, Canada H3A 2K6 ⦿ lucdevroye@gmail.com ⦿ http://luc.devroye.org ⦿ http://luc.devroye.org/fonts.html